Jak se dostat do USA?

| | 0 Comments


Každý z lidí musí nevyhnutelnÄ› nÄ›kde žít. Musí patÅ™it do nÄ›které zemÄ›. A aby do této patÅ™il a mohl být její plnohodnotnou souÄástí, musí dodržovat pravidla, která jsou v dané zemi nastavena. Chaos není žádoucí a ten, kdo se nepodřídí, tak musí oÄekávat potíže.

Pokud se ÄlovÄ›k v nÄ›které zemi narodí, má to snazší. Jednak žije v konkrétní realitÄ› a může se s ní postupnÄ› obeznamovat, a tudíž s ní snáze splynout, jednak se stává už od narození její souÄástí a nikdo ho odsud jen tak nevyžene.

mrakodrapy americké

Ale co když nÄ›kdo v průbÄ›hu života zjistí, že nežije právÄ› na takovém místÄ›, na kterém by žít chtÄ›l? Pak může pochopitelnÄ› usilovat o zmÄ›nu a může se rozhodnout, že se prostÄ› sebere a odstÄ›huje se jinam. V rámci téhož státu to není problém, v rámci Evropské unie to pro naÅ¡ince také není zase až tak neÅ™eÅ¡itelné. Ale co když by ÄlovÄ›k rád zamířil do Spojených států?

I to je možné. OvÅ¡em je tÅ™eba brát v potaz, že tam už naÅ¡inci nejsou automaticky vítáni. Ne že by tam námi opovrhovali, ale prostÄ› tam mají své zákony, a ty musí ti, kdo by se tam rádi odstÄ›hovali, dodržet. A to znamená v první Å™adÄ› potÅ™ebu tÄ›mto nařízením rozumÄ›t a dostateÄnÄ› dobÅ™e je znát, aby ÄlovÄ›k nepochybil a sám si tak neuÅ¡kodil.

mrakodrapy USA

Chce to tÅ™eba získat takzvanou zelenou kartu. A to není rozhodnÄ› nic snadného. A proto je dobÅ™e, když ÄlovÄ›ku pomůže s problémem jménem zelená karta do USA Juraslaw, tedy Äesky mluvící americká imigraÄní kancelář v USA. Nechat si pomoci zde působícími profesionály, kteří velice dobÅ™e vÄ›dí, co vÅ¡echno tato záležitost obnáší, je více než žádoucí. Protože zde nehrozí, že by se ÄlovÄ›k zbyteÄnÄ› namáhal, a nakonec tÅ™eba neuspÄ›l jenom kvůli nÄ›jaké opomenuté banalitÄ›.

Tady pomáhají naÅ¡incům s kdeÄím, od amerického pracovního povolení pÅ™es zmínÄ›nou zelenou kartu až po americké obÄanství. Což je dokonalý servis pro ty, kdo by se rádi uchytili právÄ› v Americe.