Copywriting neboli kouzlení se slovy

| | 0 Comments

Jedná se v podstatě o textařinu, která obnáší zejména reklamní či propagační texty, články apod. Aktuálně se jedná především pro psaní na web. Pro tištěnou verzi periodik, novin, atd. se specializijí v rámci psaní redaktoři.

Copywriting si pluje na vlnách internetu. Součástí této profese je i psaní a příprava různých postů na sociální sítě, blogy, tvorba a psaní prodejných i neprodejných e-mailů apod. Cílem textů je zkrátka prodej či efektivní propagace.

Ideální variantou je, pokud se v tomto směru obrátíte na profesionály, pro které je copywriting profesí i posláním. Tak máte záruku, že nejen ve vašem podnikání budete úspěšnější. A především si ušetříte i čas.

autorská značka

Zkušený textař musí umět nejen psát…

Napsat text, který zaujme a splní požadovaný záměr, není vůbec snadnou záležitostí. Nejedná se jen o poskládání slov, ze kterých budou utvořeny souvislé věty či souvětí. Podstatou je nejen prodej či úspěšná propagace, ale především zaujmout a odlišit se. A to vskutku není vůbec jednoduché. A už vůbec ne pro ty, kdo si se psaním a tvorbou interesantních textů nejsou zcela blízcí.

modrý svetr

Při psaní a tvorbě textů je zapotřebí vědět, jak se lidé chovají na internetu, zejména se jedná v případě nakupování. Jak upoutat jejich pozornost, s tím úzce souvisí další potřebná dovednost a tou je, že je zapotřebí být i dobrým psychologem a umět se dostatečně vcítit do potřeb druhých. Samozřejmostí je perfektní znalost českého jazyka po stylistické i gramatické stránce, výborný psaný projev, bohatá slovní zásoba.

muž na hrnku

Dále je nezbytné, aby psaný text byl dobře fomátován, ovládat um v rámci klíčových slov, orientovat se v oblasti marketingu, disponovat kreativním myšlením.

Cílem je…

Vzbudit pozornot u čtenáře. Zároveň vyvolání pozitivního dojmu, přimět provést jej nějakou akci. Zde je myšleno, aby si čtenář článek nejen přečetl, ale navštívil webové stránky nebo se přihlásil k odběru e-mailů apod.