Metoda Price Action

| | 0 Comments

Obchodní metoda Price Action označuje rychlou a jednoduchou cestu k pravidelným ziskům na burze. Jedná se vlastně o jakousi metodu technické analýzy, pomocí níž obchodníci sledují vývoj ceny určitého aktiva v čase.

Celá metoda spočívá v zakreslení trendových čar do cenového grafu, určování supportů, rezistence a vyhledávání svíčkové formace, jež mají velký potenciál úspěchu. Nejoblíbenější metodou zobrazení je svíčkový graf, který zobrazuje vývoj ceny v čase pomocí tzv. svíček, z nichž každá poskytuje 4 informace:

  • Open – cena se otevřela
  • Close – cena se zavřela
  • High – cena byla nejvyšší
  • Low – cena byla nejnižší

Jedná se o zobrazení časového rámce, který si obchodník sám určí. Profesionálové pak analyzují trhy z více časových rámců, čímž získají celkový přehled o dění na trhu.

stock-exchange-641907_960_720

Ke stanovení metody Price Action je důležité vědět, v jaké fázi se trh právě nachází. Jedná se o tyto fáze:

  • Downtrend (klesající trend)

Tvoří jej to, když cena klesá níže, udělá malou korekci směrem nahoru a pak se vydá ještě níže, než v bodě, kdy klesla předtím (pivot low). Tato fáze trhu získala označení medvědí trh.

  • Uptrend (stoupající trend)

Cena roste výše, poté mírně poklesne, aby znovu začala stoupat a to do větších výšin, než v jakých byla předtím (pivot high). Označuje se jako býčí trh.

  • Chop (netrendový trh)

Cena nevytváří pivot low ani high, označuje se jako trh pohybující se do strany.

crash-215512_960_720

Správné určení tohoto trendu je základní dovedností ziskového obchodníka. Není proto divu, že většina z nich vyznačuje známé heslo: Trend is your frond (Trend je tvůj přítel), protože tímto pravidlem vlastně otevírají obchodní pozice s očekáváním, že cena se bude vyvíjet v současném trendu, který můžeme na trhu určit několika způsoby. A to buď pomocí klouzavého průměru nebo pomocí trendové čáry (trend line).