Bdělost je na místě

| | 0 Comments


Nejedna z firem potÅ™ebuje ke svému bezproblémovému fungování mimo jiné i různá vozidla, případnÄ› obdobné stroje. Je tÅ™eba si zajistit mobilitu nebo to, co umožní dejme tomu efektivnÄ›jší práci na staveniÅ¡tích, bez Äehož to nejednou nejde, a tak se vozy a stroje zakoupí a dají se k dispozici přísluÅ¡ným zamÄ›stnancům, jimž mají pomáhat pÅ™i plnÄ›ní jejich úkolů.

Je to tedy zdánlivÄ› prosté a logické. ZamÄ›stnanec dostane od zamÄ›stnavatele v průbÄ›hu pracovní doby k dispozici to, co potÅ™ebuje ke své práci, s takovým vozidlem Äi strojem odvede požadovaný výkon a pak ho zase v pořádku odevzdá.

odstavená auta

Jenže ono to vůbec není tak jednoduché. Jsou sice zamÄ›stnanci, kteří si poÄínají tak, jak bylo právÄ› popsáno, jenže jsou tu i jiní, ti, kdo nemyslí jenom na práci, ale i na svoji vlastní kapsu. A tak pracovníka nejednou napadne, že by se s takovou technikou dalo uÄinit i nÄ›co jiného. Že by tuto bylo možné využít i k vlastnímu obohacení se na úkor zamÄ›stnavatele. Šéf pÅ™ece nemůže být na rozdíl od vozidel a stavebních strojů vÅ¡ude, a tak se tu dá provést i nejedna nepravost. JistÄ›, vedení pÅ™ijde na to, že nÄ›co není v pořádku, ale nemůže to pÅ™ece provinilci nijak dokázat. Žádný šéf nemůže stát nad vÅ¡emi zamÄ›stnanci nonstop jako dráb, když jsou tito vÅ¡ude možnÄ› a nejednou jsou navrch jeÅ¡tÄ› nezbytnÄ› v pohybu.

naložený náklaÄák

Ale takové Å¡kody vlastnÄ› nemusí být nevyhnutelné. Dá se jim zabránit, ví-li se, jak na to. Majitel firmy si tÅ™eba může zajistit sledování spotÅ™eby paliva rmc-system.com, díky nÄ›muž znemožní nespolehlivým zamÄ›stnancům krást podnikové pohonné hmoty, díky tomuto systému lze zajistit i sledování toho, kde se dotyÄný stroj Äi vozidlo právÄ› nachází a co se s ním dÄ›je, dá se kontrolovat efektivita i Äinnost obsluhy…

ProstÄ› je možné zařídit, aby se s uvedenou technikou pracovalo výluÄnÄ› pro blaho firmy. A to je významná pomoc.